Home / Bez kategorii / Ślub z obcokrajowcem – najważniejsze informacje

Ślub z obcokrajowcem – najważniejsze informacje

Ślub z obcokrajowcem wymaga podjęcia odpowiednich działań prawnych i zebrania stosownej dokumentacji. Pomimo że zawarcie związku małżeńskiego z osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa może wydawać się dość skomplikowane, warto uzbroić się w cierpliwość i spełnić konieczne wymagania formalne.

Ponoć miłość nie zna granic – ślub z obcokrajowcem jest tego namacalnym dowodem. Jeżeli zdecydujemy się poślubić obywatela innego kraju, możemy to zrobić albo w Polsce, albo w jego ojczyźnie. W niniejszym artykule skupimy się jednak na opisie organizacji ślubu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ślub w Polsce – zebranie pełnej dokumentacji

Cudzoziemiec musi przedstawić w Urzędzie Stanu Cywilnego ważny paszport oraz komplet dokumentów, wydanych przez właściwy urząd w jego kraju rodzimym, przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego:
• Odpis aktu urodzenia
• Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
Dokument wystawiany imiennie, potwierdzający zdolność prawną cudzoziemca do zawarcia małżeństwa z wymienioną z imienia i nazwiska osobą – obywatelem/obywatelką Polski.

2967309821 16c710b6ca b - Ślub z obcokrajowcem - najważniejsze informacje
Aby dokument został przyjęty przez polski Urząd Stanu Cywilnego, musi zawierać informacje o danych osobowych oraz stanie cywilnym obcokrajowca.
W przypadku gdy obcokrajowiec nie może uzyskać zaświadczenia – z przyczyn niezależnych od siebie – należy uzyskać zezwolenie z Sądu Rejonowego.
• Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Dotyczy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Ślub cywilny a obecność tłumacza przysięgłego

Jeżeli cudzoziemiec włada biegle językiem polskim, obecność tłumacza nie jest konieczna. W innym przypadku tłumacz musi towarzyszyć przyszłemu małżonkowi w Urzędzie Stanu Cywilnego w czasie złożenia dokumentów. Do urzędu należy zgłosić się najpóźniej miesiąc, a najwcześniej sześć miesięcy przed planowaną ceremonią.
Data ślubu jest ustalana w dniu składania dokumentacji. Ślub cywilny odbywa się w obecności tłumacza przysięgłego. Po zawarciu związku małżeńskiego, odpis aktu małżeńskiego musi zostać przetłumaczony na język obcokrajowca i dostarczony do konsulatu w celu zarejestrowania związku z w jego kraju ojczystym. Za pośrednictwem konsulatu można także uzyskać potrzebne dokumenty, których nie udało się zdobyć przed wyjazdem do Polski.

bride groom 1050297 960 720 - Ślub z obcokrajowcem - najważniejsze informacje

Zezwolenie na pobyt – formalności poślubne

Cudzoziemiec powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce po odbyciu ceremonii ślubnej. Aby załatwić formalności należy udać się do Wydziału Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Procedury dotyczą zarówno osób z Unii Europejskiej, jak i obywateli Państw, które nie są jej członkami. Pobyt, który trwa dłużej niż 3 miesiące, powinien zostać zalegalizowany.
Standardowa procedura wymaga, aby obcokrajowiec spoza UE złożył wniosek o zezwolenie na pobyt na czas określony minimum 45 dni przed końcem ważności wizy.
Warto jednak pamiętać, że małżonkowie obywateli polskich traktowani są w sposób szczególni i mogą zostać na terytorium naszego kraju nawet po wygaśnięciu wizy, o ile złożą wniosek w czasie, kiedy dokument był jeszcze ważny. Do momentu wydania karty pobyt dokumentem tożsamości obcokrajowca jest akt małżeństwa.
Aby pobyt w Polsce był w pełni legalny, cudzoziemiec musi zgłosić się do urzędu i zarejestrować swój pobyt. W tym celu powinien zebrać komplet dokumentów:
– 4 kopie wniosku o zezwolenie na pobyt,
– 5 kolorowych fotografii,
– paszport,
– kopie wszystkich zapełnionych stron paszportu,
– odpis aktu małżeństwa i jego ksero,
– potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
– ksero dowodu osobistego współmałżonka.
– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 340 zł (obywatele UE są zwolnieni z tej opłaty).

Wedding rings - Ślub z obcokrajowcem - najważniejsze informacje

W czasie oczekiwania na decyzję małżonkowie mogą zostać wezwani do stawienia się na rozmowę do urzędu. W przypadku gdy obcokrajowiec nie włada biegle językiem polskim, konieczne jest zatrudnienie tłumacza – niekoniecznie przysięgłego. Rozmowa ma wprawdzie charakter formalny, jednak nie jest prowadzona w schematyczny i ściśle ustalony sposób. Urzędnik ma bowiem za zadanie zweryfikować, czy małżeństwo nie jest fikcyjne, a jedynym celem przyświecającym obcokrajowcowi jest zdobycie polskiej wizy.

Ślub obywatela polskiego i cudzoziemca może wydawać się rozbudowaną formalnie procedurą, niemniej przy odpowiedniej organizacji i sprawnym zebraniu dokumentacji urzędowej, nie odczujemy trudów. W przypadku chęci wstąpienia w związek małżeński w kraju ojczystym narzeczonego / narzeczonej, można to zrobić w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego bądź przed polskim konsulem. Podobnie jak w drugą stronę obywatel polski musi przedstawić przetłumaczone dokumenty. Po zawarciu związku następuje jego rejestracja w Polsce za pośrednictwem konsulatu bądź we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Stanu Cywilnego.

Anna Rajczak

Check Also

Panna młoda w spodniach – alternatywa dla sukni ślubnej

Ślub kojarzy się nieodłącznie z okazałą suknią i skrojonym na miarę garniturem. Jeszcze do niedawna …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *